Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Start of the QRM Institute Bronze Course (Slovak spoken) – Online

April 20

Two-day online course:

20. apríl 

14:00 – 14:45 h Lean a QRM

Základom úspechu je správne pochopenie metodiky. Klasickými nástrojmi štíhlej výroby dokážu spoločnosti vyrobiť väčší počet produktov v požadovanej kvalite a cene. Čo v prípade, ak zákazník nechce štandardný produkt, ale produkt špeciálny a jedinečný? Aj vtedy chce byť výrobná spoločnosť „štíhla“.

Projektovo orientované  podniky sa snažia zavádzať nástroje štíhlej výroby, ale pre komplikovanosť tokov mnohokrát neúspešne. To čo v takomto prípade dokáže priniesť maximálnu pridanú hodnotu a  požadované výsledky, je Quick Response Manufacturing (QRM), jedinečná podniková stratégia zameraná na redukciu doby trvania zákazky.

14:45 – 16:00 h Sila času

Byť rýchlejší a flexibilnejší znamená dramaticky redukovať interné aj externé priebežné časy. Ako zvíťaziť v tomto závode s časom a konkurentmi?

V tomto bloku sa dozviete, ako si vo Vašej firme nastavíte stratégiu, ktorá skráti priebežnú dobu výroby (lead time), zvýši presnosť dodávok (on time delivery) a to všetko v prostredí vysokej variability produktov.

16:00 – 16:30 h Porovnanie s princípom Toyota lead time mapping

16:30 – 17:00 Otázky a opovede


27. apríl 

14:00 – 14:30 h Správna organizačná štruktúra

QRM navrhuje štrukturálnu zmenu v organizácii prostredníctvom vytvorenia tzv. buniek, špecializovaných, multifunkčných tímov. Ľudia sú vyškolení navzájom a majú plnú zodpovednosť za všetky operácie v bunke. Formou prípadových štúdií sa presvedčíte o výhodách a prínosoch takejto zmeny pri vysokej variabilite požiadaviek zákazníka.

14:45 – 15:30 h Dynamika systému pre lepšie rozhodnutia

Vyrábať rýchlo a efektívne je podmienkou prežitia každého podniku. Ale ako sa bude merať produktivita vo fabrikách budúcnosti? Kde majú miesto ľudia, riadenie a kde technológie? Vznikajú nové biznis modely, ktoré opätovne rozdajú karty na trhu. Povieme si, ako aplikovaním QRM dôjde k zmene v spoločnosti, pri ktorej je kľúčová dynamika systému.

15:30 – 15:45 h Budovanie celopodnikovej stratégie

Oplatí sa implementácia QRM v mojej firme? Ukážeme si prínosy, ktoré nastanú, keď sa redukcia lead time aplikuje do celej organizácie (administratíva, materiálové plánovanie, riadenie výroby, zavádzanie nových produktov).

16:00 – 16:30 h Diskusia

16:30 – 17:00 h  Záverečný test  Certifikát QRM Institute Bronze ® Course 

Organizer

Asseco CEIT
Phone:
+421 41 513 9290
Email:
Filip.Hanker@ceitgroup.eu
Website:
https://www.asseco-ceit.com/sk/

Venue

Online