“Redukcia priebežných časov zvýši vašu konkurencieschopnosť”

Quick Response Manufacturing

QRM je celopodniková stratégia, ktorú založil špeciálny poradca QRM inštitútu Rajan Suri a ktorá skracuje časy realizácie zákaziek vo výrobe a administratíve. Umožňuje organizáciám rásť aj vďaka rýchlejšiemu uvádzaniu výrobkov na trh. QRM tiež zvyšuje ziskovosť  tým, že znižuje náklady, zvyšuje spoľahlivosť dodania a zlepšuje kvalitu.

QRM sa skladá a implementuje pomocou týchto 4 pilierov:

1. Highlighting the power of time

Focusing on lead time reduction, QRM helps companies to re-ignite their growth and reduce the hidden costs.

2. Creating the right organizational structure

QRM proposes a structural change to the organization creating QRM cells; a team of dedicated, multifunctional resources. The people in the QRM cells are cross-trained and have full responsibility of all the operations in the cell.

3. Exploiting system dynamics for better decisions

System dynamics provides insights in the surprising relations between lot-sizing, capacity utilization, variability and lead time. By applying these insights, managers can make better decisions and further reduce the lead time.

4. Building a company-wide strategy

The biggest benefits will arise when lead time reduction is applied to the full width of the organization. Such as the office operations, material planning, production control and new product introduction.

Find the upcoming courses in your area...